Rekruttere til faste stillinger

Skal du rekruttere ledere eller andre nøkkelpersoner?

Cappa er spesialister på rekruttering av ledere og nøkkelpersoner i Norge og Sverige. Vi har hovedfokus på rekruttering til kjeder innen handel, servering og tjenesteytende virksomhet. Cappa bistår også leverandører, aktører innen eiendom, logistikk og senterdrift. Årlig rekrutterer Cappa 150-200 ledere og mellomledere til oppdragsgivere i Skandinavia. Cappa ble etablert i 2002, flere oppdragsgivere har vært med oss helt siden starten. Grunnleggerne har erfaring med rekruttering og konsulentvirksomhet siden midten av 90-tallet. Cappa er et fremtidsrettet selskap med kompetente medarbeidere, gjennomprøvde metoder og et solid nettverk i hele Skandinavia

For kjeder rekrutterer vi ledere og nøkkelpersoner på avdelingen / butikken, samt på alle nivåer hos kjedekontoret.  På leverandørsiden rekrutterer vi innen fagområder som salg, markedsføring, produktledelse, logistikk, økonomi og IT. Våre rådgivere og researchere har gode kunnskaper om HR, drift, marked, konsept, økonomi og finansiering. Det mener vi er en fordel ved at vi lettere kan sette oss inn i oppdragsgivers behov og finne frem til mest mulig egnede kandidater.

De fleste oppdrag følger følgende faser:

Behovsanalyse

Gjennom gode samtaler og egne verktøy, setter vi oss grundig inn i oppdragsgivers organisasjon, stillingens krav og utfordringer. Vi blir sammen enige om ønsket kandidatprofil.

Rekrutteringsdokument

Vi utarbeider en ryddig og informativ presentasjon av oppdragsgiver og stillingen til bruk i rekrutteringsprosessen.

Annonsering

Vi vil om nødvendig og ønskelig annonsere stillingen i relevante medier. Cappa har gode partneravtaler med ulike medier.

Headhunting

Vår fremste styrke er aktivt søk i markedet og et solid nettverk bygget opp over mange år.

Utvelgelsen

Strukturerte intervjuer, Veritas-sertifiserte tester, cases, skjemaer og grundige referansesamtaler er noen av elementene som benyttes for å danne grunnlaget for et riktig valg.

Valg av kandidat

Cappa er aktiv sparringspartner foran det avgjørende valget av kandidat. Det er oppdragsgiver som foretar det endelige valget.

Oppfølging

Vi følger opp våre kandidater gjennom hele prosessen, og i etterkant av ansettelsen. Det gir viktige innspill i forhold til bl.a. trivsel, opplæring og utvikling.

Garantier:

Før vi kan si at en rekrutteringsprosess har vært vellykket, må både oppdragsgiver og kandidat vise at de jobber bra sammen og skaper tilfredsstillende resultater. Dersom en kandidat fra Cappa ikke lever opp til forventningene, vil vi gjenoppta oppdraget uten kostnad dersom Cappa kan lastes for mangler i rekrutteringsprosessen.

Vennligst ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende møte. Tlf. 23 38 38 80 eller e-post post@cappa.no.