Fast stilling eller franchise?

Cappa rekrutterer til franchise og faste stillinger

Mange vurderer å gå fra en stilling som fast ansatt til å starte egen virksomhet, for eksempel som franchisetaker i en kjede. Og noen ganger vica versa.

Franchise er en svært vanlig driftsmodell og er mye brukt innen varehandel, restaurant, tjenesteytende virksomheter og Business 2 Business.

Som franchisetaker får man mulighet til å eie og drive sitt eget firma, ofte innen et etablert kjedekonsept. Franchise er snarveien til å etablere egen virksomhet. Man blir sin egen sjef, med mulighet for lønnsomhet og overskudd. Overskudd kan gi mulighet for å ta ut utbytte (fra aksjeselskap) i tillegg til lønn. Driver man eget firma vil det imidlertid også alltid være en risiko for underskudd og tap.

Et franchisesamarbeid blir som regel regulert gjennom en tidsbestemt juridisk avtale. Franchisegiveren eier konseptet, og skal stå for utvikling, dokumentasjon og tilrettelegging. Franchisetakeren får rett til å drive franchise på et bestemt sted eller i et bestemt område.

Mange ulike konsepter

Mange kjeder tilbyr nøkkelferdige løsninger med gode rutiner og skikkelig opplæring. Det finnes franchisekonsepter som tilbyr alt av markedsføring, innkjøp, finansieringsplaner, opplæring, prosjektering, bygging av lokaler, logistikk, profilering, innredning, administrative systemer, budsjettering og regnskapsførsel. Dette er kjeder som ønsker at franchisetakeren skal bruke mest mulig tid i salg/butikk/produksjon, og minst mulig tid til kontorarbeid.

Det finnes også franchisekonsepter som tilbyr en del fellestjenester, spesielt innen innkjøp, logistikk og profilering, men som lar franchisetakeren skape egne rutiner for backoffice, regnskapsførsel etc.

Vi anbefaler potensielle franchisetakere å sette seg godt inn i hva de aktuelle franchisekonseptene tilbyr, vurdere om inntjeningspotensialet er der, om andre franchisetakere er tilfredse, om konsepter og avtaler er solide og balanserte. En franchiseavtale gjelder ofte for 5 år eller mer med mulighet til forlengelse. Da er det viktig å være trygg på at dette er noe man virkelig vil og kan.

Ulike driftsformer

Som franchisetaker driver man sitt eget firma, som oftest som enkeltmannsforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). I sistnevnte blir man fast ansatt i eget selskap, og får de samme grunnleggende rettigheter som ved en vanlig fast ansettelse. Ikke minst ved sykdom og permisjoner kan dette være viktig.

Noen franchisegivere krever at man driver gjennom et aksjeselskap, andre ikke. Vi vil generelt anbefale aksjeselskap, som er en ryddig og grei driftsform. Krav til aksjekapital ble i 2012 for øvrig senket fra 100.000,- til 30.000,-

Hva er fordelene med franchise?

  • Drømmen om å drive noe eget kan gå i oppfyllelse. Man får være sin egen sjef og skape sin egen arbeidsplass.
  • For mange er det givende at innsatsen man legger i arbeidet går tilbake til egen lomme. Det ligger derfor gode mulighet for solid inntjening og utbytte fra eget selskap.
  •  Lokalt eierskap legger til rette for større engasjement, høyere omsetning og bedre resultater.
  • Franchisetakere får tilgang til et gjennomprøvd konsept og merkenavn, gode innkjøpsbetingelser, felles profilering og markedsføring, opplæring og oppfølging, felles teknisk plattform og system.
  • Franchisegiver tilrettelegger for franchisetaker slik at man skal kunne konsentrere seg om å drifte enheten, og ikke bruke mye tid på administrative oppgaver.

 Hva er ulempene med franchise?

  • Franchise vil alltid innebære en risiko i forhold til penger man stiller med som egenkapital eller sikkerhet. På den annen side er også oppsiden større, ved at man kan tjene mer penger til seg selv og bygge opp sin egen bedrift.
  • Man blir underlagt et system og sett med regler og rutiner som skal følges. Ikke alle trives med det.
  • Man bør ha et visst tidsperspektiv på samarbeidet, kontraktene varer som regel i flere år. For enkelte er langtidsperspektiv en fordel, for andre kan det være en ulempe.

Ble du nysgjerrig på franchise?  

Under stillinger på disse nettsidene ligger det aktuelle prosjekter vi arbeider med. Ta kontakt med rådgiveren nevnt i utlysningen, og be om mer informasjon.

Du er også velkommen til å kontakte oss pr telefon, 23 38 38 80.

Last opp din CV hos Cappa!

Våre oppdragsgivere er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere. Om du ønsker å søke på en konkret stilling eller vil registrere en åpen / generell søknad, så er du velkommen til oss. CV lastes opp herfra.