Hvordan skrive en god CV?

 

Curriculum Vitae (CV) er et sammendrag av utdannelse, jobberfaring og personlige opplysninger. Curriculum vitae er latin for «livsløp» eller mer presist «livets løp». CV er avgjørende for om du i det hele tatt blir innkalt til intervju. Selv om du kan ha en riktig bakgrunn, vil en rotete eller mangelfull CV gi et tilsvarende bilde av deg som kandidat.

 

Noen kjennetegn ved en god CV:

 • Er ikke for lang, maksimalt 2 sider.
 • Skriv på norsk om du ikke blir bedt om noe annet (eller søker stilling i utlandet).
 • Fri for skrivefeil og slurvefeil. Ikke stol blindt på retteprogram, de tar ofte feil. Be noen du kjenner om å lese igjennom.
 • Ryddig disponert, klare overskrifter.
 • Enkle og vanlige skrifttyper, for eksempel Areal, Calibri eller Times.
 • Bruke tabulator og like innrykk (mellomromtasten for innrykk egner seg ikke).
 • Ikke bruk for smale marger, det kan stanse utskriften hos mottakeren.
 • Bruk gjerne et portrettbilde, da blir det enklere å huske deg. Vær bevisst på hvilke signaler bildet gir.
 • Skriv det du har gjort i omvendt kronologisk rekkefølge, det nyeste først.
 • Bruk en nøytral, privat mailadresse. Unngå adresser som for eksempel kosebamsen6@hotmail.com, tenk igjennom signalene det sender.
 • Har du «hull» i CVen? Har du for eksempel vært på en lengre reise, hjemmeværende, sykemeldt eller arbeidssøkende, så skriv det. Har du gjennomført kurs eller omskolering, så fremhev dette.
 • Enkelte velger å ta med hvilke mål og ambisjoner de har, og det er greit. Husk i så fall på følgende: Om du har satt opp ambisiøse eller andre mål enn stillingen du søker på, kan det signalisere at du har kort perspektiv eller er lite motivert eller mener du er overkvalifisert for den aktuelle stillingen. De fleste arbeidsgivere forventer at du har minimum et 2-års perspektiv i den aktuelle stillingen.
 • Har du mange og kortvarige jobber i din karriere, så kan det virke uheldig. Få frem om det for eksempel er snakk om vikariater, ekstrajobber, om arbeidsgiver har lagt ned, blitt kjøpt opp, fusjoner, navneskifte eller andre endringer. Fremhev om du har hatt ulike stillinger i samme bedrift, kjede e.l.
 • For yngre mennesker bør sommerjobber tas med for å vise mest mulig erfaring og arbeidsvilje.
 • Skriv opp de fritidsinteresser / hobbyer du bruker mest tid på. Det er greit å begrense seg.
 • Sørg for at datafilen blir levert i et kurant format som kan åpnes av alle. Vi anbefaler PDF fordi den ser lik ut på alle pc-er og skrivere. Søk på nettet om du trenger hjelp til å lage PDF-filer. Alternativt er word-format (doc eller docx) noe de fleste kan åpne.
 • Forsikre deg om at størrelsen på filen ikke blir unødig stor. Det kan kreve mye datakraft ved sending og lagring, og vil kunne irritere den som mottar CVen. Filen blir stor dersom du setter inn bilde(r) i høy oppløsning selv om du forminsker (skalerer ned) bildet i tekstbehandleren. De nyeste word-programmer har funksjoner for å «komprimere» bilder, slik at det krever mindre plass. Kvaliteten/størrelsen kan også justeres i de fleste PDF-programmer. Alternativt kan du gjøre det i et bildebehandlingsprogram før du setter det inn i dokumentet.

Dette bør en CV inneholde:

 

Dette bør en god CV inneholde:

 • Overskrift (for eksempel CV – Navn)
 • Personlig informasjon
  – Navn
  – Adresse
  – Mobiltelefon
  – E-post adresse
  – Fødselsdato
  – Sivil status
  – Antall barn (og alder/fødselsår)
 • Utdannelse
  – År (fra-til), linje/grad, skole, sted
 • Erfaring
  – Dato (fra-til), tittel, arbeidsgiver, sted
  – Fremhev gjerne hvilke ansvarsområder og resultater du har oppnådd
 • Kurs
  – År (evt. fra-til), kurstype, kursholder, sted
  – Evt sertifisering eller godkjenning
 • Verneplikt
  – Evt. verneplikt angis med dato (fra-til), tjeneste/evt grad, sted
 • Språk
  – Språk du behersker (skriftlig / muntlig). Skriv gjerne nivå.
 • Datakunnskaper
  – Hvilke programmer du behersker godt. Skriv evt. nivå (for eksempel superbruker, ekspert, normalt brukernivå e.l.)
 • Fritidsinteresser
  – Hobbyer, idrett etc.
 • Referanser
  – Skriv for eksempel «Referanser gis på forespørsel». Hvis du velger å oppgi referansepersoner på CV, sørg for at de er informert og at tlf. nummer er riktig! (Referanser kontaktes normalt ikke før etter intervju er gjennomført.)
 • Vitnemål og attester
  – Skriv for eksempel «Vitnemål og attester sendes på forespørsel eller tas med til intervju».

Maler:

 • Det finnes mange gode maler du kan laste ned fra internett om du søker litt. De fleste tekstbehandlingsprogrammer har også gode maler (i Word, trykk fil + ny).
 • Se eksempel på en god CV her (Word) eller her (PDF) .

Våre oppdragsgivere er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere. Om du ønsker å søke på en konkret stilling eller vil registrere din CV, så er du velkommen til oss. Alle opplysninger behandles fortrolig.

(C) Cappa AS. Materiellet kan gjengis ved å oppgi kilde.