Etiske retningslinjer

Cappa er opptatt av å behandle kandidater og oppdragsgivere med høy etisk standard. Du skal være trygg på at vi er objektive i våre vurderinger, og behandler all informasjon på en fortrolig måte.

Våre etiske standarder baserer seg på retningslinjene fra AESC (Association of Executive Search Consultans), som er verdens største interesseorganisasjon for rekrutteringsselskaper. Kilde: www.aesc.org. Vi er opptatt av å følge relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Profesjonalitet
Vi skal drive vår virksomhet på en måte som fremstiller bransjen på en profesjonell måte.

Integritet
Vi skal drive vår virksomhet med integritet, og unngå oppførsel som er villedende eller misvisende.

Kompetanse
Vi skal utføre alle oppdrag med tilstrekkelig grad av kunnskap, grundighet og fremdrift.

Objektivitet
Vi skal være objektive og upartiske i alle searchoppdrag, og ta behørig hensyn til alle relevante fakta.

Nøyaktighet
Vi vil bestrebe oss på å være nøyaktige i all kommunikasjon med kunder og kandidater, og oppfordre dem til å utveksle relevant og nøyaktig informasjon.

Interessekonflikter
Vi vil unngå interessekonflikter gjennom dialog eller avkall på oppdrag.

Konfidensialitet
Vi respekterer konfidensiell informasjon som er betrodd oss av kunder og kandidater.

Lojalitet
Vi vil behandle våre kunder lojalt og beskytte kundenes interesser ved gjennomføring av oppdrag.

Likeverd
Vi vil støtte likebehandling i arbeidslivet og objektivt vurdere alle kvalifiserte kandidater.

Offentlige retningslinjer
Vi skal drive vår virksomhet med respekt for offentlige retningslinjer og krav.