Samarbeidspartnere

 

Franchiseportalen

Franchiseportalen er en internettportal for franchise og franchisemuligheter i Norge. Sidene ble lansert våren 2014, og har allerede en rekke brukere. Du vil finne en god oversikt over de viktigste franchisekjedene, i tillegg til nyttig informasjon om franchise. Cappa eier og drifter portalen i samarbeid med FranchiseArkitekt / Franchisenet.

Besøk siden: www.franchiseportalen.no

 

Franchisearkitekt

Franchisearkitekt er et skandinavisk nettverk av spesialister med tilknytning til franchise. Forretningsideen er å tilby markedets beste kompetanse innen de områder der franchisekjeder har viktige behov. Kundene er i hovedsak foretak som vil eller har ekspandert med franchise som forretningsmodell. FranchiseArkitekt tilbyr en unik kombinasjon av kunnskap og erfaring innen franchising, uansett hvor i prosessen man befinner seg. Cappa er med i Franchisearkitekt, som ressurs på rekruttering i Norge og Sverige.

Besøk siden: www.franchisearkitekt.no

 

Jonas Ideström

Jonas Ideström er konsulent og siviløkonom, siden 1990 har han drevet med utvikling av franchisekjeder. Jonas har i en årrekke vært styreleder i den svenske franchiseforeningen Svensk Franchise, og har også i flere år vært styremedlem i European Franchise Federation (EFF). Han har lang erfaring som leder for flere store franchisekjeder i Sverige. Sammen med advokat Anders Fernlund har han skrevet boken FranchisePraktikan. Jonas er initiativtaker til det skandinaviske nettverket Franchisearkitekt.

Besøk siden: www.franchisearkitekt.se eller www.franchisearkitekt.no

 

Advokatfirmaet SGB Storløkken

Storløkken yter bistand med hovedvekt på forretningsjus – franchise, eiendom og entreprise. Firmaet bistår næringslivet særlig med distribusjons- og mellommannsrettslige spørsmål, selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett med mer. Storløkken er fast advokatforbindelse for en rekke av de største aktørene innen tjenesteyting og varehandel i Norge, herunder ledende franchise- og distribusjonskjeder.

Besøk siden: www.storlokken.no

 

MR Group

MR Group er et konsulentfirma innen handelseiendom som finner frem til de beste lokaler og beliggenheter for norske og internasjonale konsepter.

MR Group arbeider aktivt med alle parter i bransjen, og har til enhver tid god kunnskap over de største handelsområdene i Norge.

Besøk siden: www.mrgroup.no

 

Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf er en anerkjent organisasjonspsykolog, rådgiver, forfatter, foreleser og forsker. Han er utdannet dr. psykol, spes. klinisk psykologi, spes. arbeids- og organisasjonspsykologi. Han er blant annet forfatter av boken «Hva er Ledelse» (Universitetsforlaget, 2012). Arnulf har egen konsulentvirksomhet i tillegg til arbeidet som professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI.

Jan Ketil Arnulf kan kontaktes på jan.k.arnulf@bi.no.